AANLYNREGISTRASIE INLIGTING GRAAD 1 – 2020

Geagte Graad R-Ouers,

Ons is bewus daarvan dat u binne die volgende week ‘n groot keuse gaan moet uitoefen rondom die keuse van u kind se laerskool.

Let asseblief na die volgende datums:

13 Mei: Die GDO- aanlynregistrasies open om 08:00. (Ons bied graag ons rekenaarfasiliteite in ons rekenaarsentrum om u te ondersteun, sou u so verkies.)

Kyk asseblief na die skakels waar ons vir u 'n stap vir stap inligting byvoeg rakende die aanlynregistrasie.

Ons wens u sterkte toe met u keuse en wil u graag gerusstel dat ons u deur die hele proses sal ondersteun.

SKAKELS