BUITEMUURS

Laerskool Swartkop bied ‘n verskeidenheid van buitemuurse aktiwiteite aan waaronder sport en kultuur ressorteer.