CSV

Byeenkomste word vrywillig deur die leerlinge bygewoon.

Seniors (Gr 4-7)

Elke Maandag,  tweede pouse in die saal

 

Juniors (Gr 1-3)

Elke Dinsdag,  tweede pouse in die saal

Een keer 'n kwartaal: "Praise & Worship" aand