GEBEURTENISSE 2020

Hou hierdie bladsy dop vir groot gebeurtenisse by Laerskool Swartkop!

 

 

Kwartaal 1

7 Feb - Waatlemoenfees     

  • Betaal R20 by jou voogonderwyser en kom deel in die pret!

  • Bring klere saam wat vuil mag word

  • Daar gaan 'n pitspoeg kompetisie, asook 'n waatlemoen eet kompetisie wees

  • Verdere inligting sal volg

Kwartaal 2 

Pretloop (Meer inligting sal volg)

Kwartaal 3

Kaskardag (Meer inligting sal volg)

Kwartaal 4

Loting (Meer inligting sal volg)