GESKIEDENIS

Januarie 1969: ‘n Nuwe laerskool word gebore.

Onbekend, onbemind, ongeag. Sonder amptelike naam. Na ‘n paar maande word hy gedoop: Amtelik bekend as: Laerskool Swartkop. Spoedig het hy ook ‘n skoolwapen met die leuse: Rotsvas en Koersvas.

Ook ‘n besielende skoollied volg. Sy leerlinge pronk in ‘n eie, unieke skooldrag. Personeel en ouers doen hul bes om die skool tot sieraad uit te bou. Akademies, kultureel en op sportgebied word hy gou bekend en hoog geag.

Die skool groei tot barstens toe, gee oorsprong aan twee kinders: Laerskole Wierdapark en Hennopspark. En kan jy glo, is vandag al grootouer van twee kleinkinders: Laerskole Rooihuiskraal en Bakenkop.

 

Dr Wilbers

Deur volgehoue harde werk van personeel, ouers en leerlinge is hier, oor vyftig jare heen, help vorm aan leerlinge wat Rotsvars en Koersvas, voortgaan op hul lewensweg.

Medici, advocate, prokureurs, predikante, argitekte, ingenieurs, ouditeurs, onderwysers en andere – mense om op trots te wees.

Personeel en leerlinge het gewissel; omstandighede heelwat verander. Maar Laerskool Swartkop gaan steeds Rotsvas en Koersvas voort om as sieraad in sy gemeensakp te dien en voort te bou met wat aan hom toevertrou word.

Personeel 1969

Laat ons in hierdie herdenkingsjaar, dankbaar terugkyk oor die jare heen. Hulde bring aan personeel, ouers en leerlinge van die verlede. Wat ywerig en getrou saam gebou het aan: Laerskool Swartkop.

Voorspoed en sterkte word toegewens aan hulle wat in die hede en toekoms Rotvas en Koersvas moet verder bou. Ons versoek aan hulle is:

“Opvoeders van ons volk ons vra,
dat julle skouers breed moet dra.
Jul werk met meer as staal en steen,
ons volkwees wentel om hul heen.”

(WA Watermeyer -2009)