GR R KLASSE

Die voorskoolse klasse beskik oor hulle eie ouerkomitee en funksioneer heeltemal onafhanklik van die skool. Daar word egter van beskikbare klasse binne die skool gebruik gemaak asook die skool se fasiliteite bv. Die rekenaarsentrum (wat een keer per week deur die voorskoolse groepe besoek word) en die parkie.

Die klasse begin om 07:30 tot 12:50 vir die voorskoolse groepe.

Volg die volgende skakels vir meer inligting: 

Fooie vir 2017

Registrasiefooi: R1 270
Fooie per maand: R1 460 x 11 (R16 060 p/j)
Betaal voor 1/2/2017 en kry 5% korting (R15 260 p/j).

Kontak Me Harding vir meer inligting op (012) 654 1181.

Bankbesonderhede

Let wel: U benodig ’n verwysing vir die betaling van U kind se voorskoolfooie. Dit is baie belangrik dat hierdie verwysing op ons bankstaat moet verskyn. Kontak Me Butler vir U verwysing: (012) 654 1181.
Neem asseblief kennis dat hierdie verwysing slegs vir voorskoolfooie is. Indien U enige ander gelde wil inbetaal, moet U die finansiële kantoor skakel vir ’n verwysing.

Rekeninghouer: Primêre Skool Swartkop
Rekeningnommer: 166 0670 048
Bank: ABSA
Tak: Valhalla
Takkode: 335-445