GR R KLASSE

Inligtingstuk  - kliek hier

Die voorskoolse klasse beskik oor hulle eie ouerkomitee en funksioneer heeltemal onafhanklik van die skool. Daar word egter van beskikbare klasse binne die skool gebruik gemaak asook die skool se fasiliteite bv. Die rekenaarsentrum (wat een keer per week deur die voorskoolse groepe besoek word) en die parkie.

Die klasse begin om 07:30 tot 13:00 vir die voorskoolse groepe.

Fooie  - (sien die laaste bladsy van die inligtingstuk)

Let wel: U benodig ’n verwysing vir die betaling van U kind se voorskoolfooie. Dit is baie belangrik dat hierdie verwysing op ons bankstaat moet verskyn. Kontak Me Harding vir meer inligting op (012) 654 1181.
Neem asseblief kennis dat hierdie verwysing slegs vir voorskoolfooie is. Indien U enige ander gelde wil inbetaal, moet U die finansiële kantoor skakel vir ’n verwysing.