MYSCHOOL PROJEK

Die MySchool Projek is ‘n passiewe manier om fondse vir Laerskool Swartkop in te samel. Deur net die MySchool kaart tydens aankope by sekere deelnemende winkelgroepe te toon, word ‘n persentasie van die geld wat gespandeer is aan die skool oorgedra.

Aansoeke vir nuwe kaarte word daagliks uitgedeel en is by die skool (by Me Bosman in K24) verkrygbaar. Let wel vorms kan slegs voor- of naskool by Me Bosman afgehaal word.

Vriende and familie kan ook aansoek doen vir ‘n MySchool kaart!

Besoek die MySchool webwerf vir meer informasie: www.myschool.co.za