NASKOOL

Die naskoolsentrum is op die skool se terrein. Leerlinge van die skool geniet voorrang met toelating tot die sentrum en ontvang ´n ligte middagete.

Die naskoolsentrum staan onder die direkte beskerming van die beheerliggaam van die skool. Die hoof is verantwoordelik vir die bestuur en organisasie van die naskoolsentrum. Die naskoolsentrum word bestuur met die oogmerk van dienslewering en is
 nie op winsbejag ingestel nie.

Daar word sover moontlik van gekwalifiseerde onderwyspersoneel gebruik gemaak om die hoof by te staan in take soos toesig, huiswerk en algemene welstand van die leerlinge.

Vir meer inligting skakel asseblief die kantoor of 082 332 4036.