OUERKOMITEE

Ouers kan op vele terreine by skoolaktiwiteite betrokke wees.

Die voorsitter van die ouerkomitee is ‘n ouerlid van die Beheerliggaam. Saam met ‘n personeellid, wat op die Beheerliggaam verkies is, vorm hulle die dagbestuur.

Tans is daar ouers wat op die volgende terreine betrokke is:

  • Swarrie Engele

  • Klerebank
  • Broodjies vir behoeftige kinders
  • Boeliemamma’s
  • Afrigting by atletiek, skaak, rugby en netbal
  • Graadverkopings
  • Hulp aan klasonderwyser t.o.v. algemene organisasie en instandhouding in die klas
  • Instandhouding van buite speelareas van Gr R

Indien daar skool- of graadprojekte is, word ouers genooi om by die projek van hulle keuse in te skakel.

Verdere inligting kan by die kantoor verkry word.

Die skool en leerlinge maak staat op die betrokkenheid van ons ouers. Daarsonder sal ons nie ‘n skool van UITNEMENDHEID kan wees nie!