SWARRIE ENGELE

Die Swarrie Engele is 'n groep ouers wat ons skool bystaan op verskillende maniere en deur verskillende projekte. Vir meer inligting kontak Me E Cronjé of Me E Geerlings.

Projekte

 

Daar is ook 'n Engele Fonds
As u graag 'n finansiële bydra wil maak:
Rekeninghouer: Primêre Skool Swartkop
Bank: ABSA
Takkode: 335-445
Tipe rekening: Tjekrekening
Rekening nommer: 1660670048
Verwysingsnommer: 050/020
Dit is baie belangrik dat hierdie verwysing op ons bankstaat verskyn

Die Engele Fonds word gebruik om  brille, gehoor apparate, medisyne en skoolskoene vir behoeftige leerders aan te koop.