SKOOLFOOIE

Onderrigfooie vir 2017 

Gr R  (Voorskool)
Registrasiefooi: R1 270
Fooie per maand: R1 460 x 11 (R16 060 p/j)
Betaal voor 1/2/2017 en kry 5% korting (R15 260 p/j)

Gr 1-7
Aanvangsfooi (slegs eenmalig einde Januarie R500 per leerling)
Fooie per maand: R1070 x 11 maande (R11 770 p/j)

3 of meer leerlinge: 3de Leerling betaal 50% minder d.w.s. R535 x 11 (R5 885)
Betaal voor 1/2/2017
R11 180 plus R500 (Aanvangsfooi) R11 680

Fooie vir 2018 word tydens die Algemene jaarvergadering bepaal.

Bankbesonderhede

Let wel: U benodig ’n verwysing vir die betaling van U kind se skoolfooie. Dit is baie belangrik dat hierdie verwysing op ons bankstaat moet verskyn. Kontak Me Bronkhorst vir U verwysing: (012) 654 1181.

Neem asseblief kennis dat hierdie verwysing slegs vir skoolfooie is. Indien U enige ander gelde wil inbetaal, moet U die finansiële kantoor skakel vir ’n verwysing.

Rekeninghouer: Primêre Skool Swartkop

Rekeningnommer: 166 0670 048

Bank: ABSA

Tak: Valhalla

Takkode: 335-445