Sport

As gevolg van Covid-19, sal daar ongelukkig geen sport in 2020 aangebied word nie.

Vir meer inligting kontak asb Mnr Ken Kendall: ken.kendall@laerskoolswartkop.co.za of sport@laerskoolswartkop.co.za

 

Sportsoorte

Atletiek, Rugby, Bulletjie Rugby, Krieket, Bev Krieket,        Tennis, Netbal, Mini-netbal, Landloop, Hokkie, Skaak,       Gholf, Sagtebal, Fietsry