SWARRIE-“Click”

Wat is Swarrie-“click”?
Die Swarrie-“click” is ‘n fotografie-klub. Die fotografie-klub is ontwikkel om leerders se kreatiwiteit te verbreed. Dit bied leerders ‘n kans om uniek te wees en te ontspan en die heel belangrikste – om hul passie vir fotografie met die skool te deel..

Wie mag deel van die klub word?
Die klub is gestig vir graad 4 tot graad 7 leerders met ‘n passie vir fotografie, of wat graag meer wil leer oor die wondelike wêreld van fotografie.

Wat het jy nodig om deel te wees van die “Click” klub?
Digitale kamera(nie SELFOON!), batterye, lense is opsioneel, memory kaart/e en kamera sak.

Wat kos lidmaatskap?
Kostes vir 2017 is R200 per clicker (leerlinge ontvang elkeen ‘n t-hemp).
LW: Daar moet ‘n minimum van 10 lede wees voordat ons die klub kan aanpak dié jaar.

Waar en wanneer vergader die Swarrie-“Click”?
Op maandae middae van 3-4nm. Dit begin die eerste Maandag van die derde kwaartaal en eindig net voor die eksamen-reeks in die vierde kwartaal begin.

Kan die fotografie-klub merietepunte verdien?
Meriete kan ontvang word onderhewig aan sekere voorwaardes (soos uiteengesit in die inligtingsbrief).

Aktiwiteite sluit onderander in
Teoretiese lesings, praktiese groepwerk elke Maandag, ons gaan ons eie kamera maak, byeenkomste en aktiwiteite afneem en ons eie uitstalling.

Kontak Me Suzet van der Merwe vir enige verdere navrae.

Die foto’s hieronder is deur die lede van 2016 se Swarrie-“Click” klub geneem.