Covid-19 en die Nuwe Normaal

Tydens die Grendeltydperk het ons Swarries en onderwysers hard gewerk aan kwartaal 2 se werk op ons aanlyn platform, wat bekend staan as die Swarrie Swot Skool.

Leerlinge en hul ouers kon ook hul werkspakkies of boeke by die weeklikse ‘drive-thru’ kom haal.

SWARRIE Maskers

Ons is opgewonde oor die spoggerige Swarrie gesigmaskers wat elke leerling gaan kry om te dra!! Ons sien uit daarna om elkeen van julle weer by die skool te sien!

Wees veilig!

Infasering van alle grade (Gr R – 6)

Ons kan met opgewondenheid sê dat ons gereed is om alle leerders vanaf Gr R tot 6 terug te verwelkom op Maandag, 6 Julie. Die skool voldoen aan al die nodige vereistes om alle leerlinge insluitend graad 4 en 5, gelyktydig te laat terugkeer.

‘n Inligtingsvideo gaan vandag vir elke graad gestuur word om leerders gerus te stel oor hoe die dag van terugkeer gaan verloop. Graad 4 en 5 se video sal op Maandag, 29 Junie gestuur word. Die video’s sal op die ouerforumgroepe versprei word, sowel as op D6 en Facebook.

Skoolbywoning op Alternatiewe Skooldae

Die Skoolbestuur en Beheerliggaam het besluit dat die metode van Alternatiewe Skooldae die beste vir ons skool sal werk om sosiale afstand en die beperking van 50% toegelate leerders per keer op die skoolterrein te bewerkstellig. Hierdie metode geld vir alle grade van graad RR – 7 en begin op 6 Julie wanneer die ander grade infaseer.

Indeling behels die volgende:
Alle grade van Gr RR – 7 word alfabeties in twee groepe verdeel.
Groep A – Leerders met vanne vanaf A-L
Groep B – Leerders met vanne vanaf M-Z

Uiteensetting hoe groepe mekaar gaan afwissel met ‘n 6-dag rooster vir die Gr 4-7’s: Groep A begin op Maandag, 6 Julie en Groep B op Dinsdag, 7 Julie 2020

Skooltye vir die res van die jaar:

Gr RR-2: Maandag tot Vrydag 7:30 – 13:00 (Wagklas is beskikbaar tot 13:45).
Gr 3-7: Maandag tot Vrydag 7:30 – 13:45

Nuwe Skoolkwartale

Die Departement van Onderwys het die volgende skoolkalender in die Staatskoerant gepubliseer:

Let asseblief op die volgende BELANGRIKE punte:

Laerskool Swartkop gaan by die vakansies hou soos hierbo uiteengesit.
Ons beskou Kwartaal 2 se werk as afgehandel teen Vrydag, 3 Julie met MS Teams of werkspakkies.
Ons het nou nuwe inligting vanaf Departement in verband met assessering en eksamens ontvang. Leerders sal tydens klastyd hierdie assesserings voltooi en moet asb. by die skool wees.
Leerders met onderliggende siektetoestande soos aan Me. Geerlings deurgegee, en wat toestemming ontvang het, sal alternatiewe reëlings ontvang vanaf Me. Geerlings (Gr 4-7) en Me. Du Toit (Gr RR-3).