Feesjaar 2019

In 2019 het Laerskool Swartkop 50 jaar oud geword!

Ons het ‘n Feesjaar gehou om hierdie belangrike mylpaal te herdenk. Die feesvieringe het ingesluit:

Teëlmuur in ingangsportaal (met prentjies geteken deur ons leerders) 

Mandjiedans

Klaspartytjies

Glowrun

Massa Gimnastrade

Erfenisfees met aanbieder Andries Vermeulen