MEER OOR SKOOL

Weens die snelle uitbreiding in die gebied is Laerskool Swartkop van Valhalla Laerskool afgestig. Die skool is op 14 Januarie 1969 geopen met 577 leerlinge en die eerste hoof was Dr PJE Wilbers.

Die leerlingtal van ons skool is tans ongeveer 1200 en ons onderrigtaal is Afrikaansmedium.

Laerskool Swartkop streef daarna om ’n skool te wees wat gelukkige kinders huisves omdat dit ’n plek is waar almal vir mekaar omgee. Die skool bied geleenthede aan die leerlinge om sodoende elkeen tot sy of haar maksimum potensiaal te ontwikkel.

 

Ons skool is ’n plek waar mens elke dag bewus kan wees van die wonder van die natuur.

Mnr. CJ Cronje is in Januarie 1992 aangestel as hoof van Laerskool Swartkop, en einde Desember 2014 het Mnr Cronje afgetree.

Vanaf 1 Januarie 2015 is Mnr M. van der Merwe aangestel as hoof van ons skool.