Personeellid

E-pos/Nommer

Adjunkhoof

Me E Geerlings

elria.geerlings@laerskoolswartkop.co.za

HD 

Mnr Albert Korf

albert.korf@laerskoolswartkop.co.za