Personeellid

E-pos/Nommer

Adjunkhoof

Me E Geerlings

elria.geerlings@laerskoolswartkop.co.za

HD 

Mnr Albert Korf

albert.korf@laerskoolswartkop.co.za

Naskoolhoof

Me Sanette Taljaard
012 654 1181 en dan Nr 7 (naskool)
Naskool

Annelien van der Merwe

Naskool

Martie de Jonge