Naskool - Swarrie Karnallies

Die Naskoolsentrum staan onder die direkte beskerming van die Beheerliggaam van Laerskool Swartkop. 

Mev Elria Geerlings (Adjunkhoof) (elria.geerlings@laerskoolswartop.co.za) en Mnr Albert Korf (Departementshoof) (albert.korf@laerskoolswartkop.co.za) is verantwoordelik vir die bestuur en organisasie van die Naskoolsentrum. 

Naskoolfooie 2021

Finansies

Vooruit betaalbaar oor 11 maande (Jan – Nov)

R960 per maand per kind

R480 (indien leerder slegs 50% bywoning agv Covid)
Dagleerlinge: R80 per kind per dag

Let wel:  Een kalendermaand skriftelike kennis moet gegee word indien u die naskool wil kanselleer.

Indien u enige navrae het kan u gerus Me Geerlings of Mnr Korf kontak.
 
 

Betaling is maandeliks STRENG vooruitbetaalbaar teen die 7de van die maand. Betalings kan d.m.v. Internetbetalings  of kontant by die kantoor gedoen word.

Fooie word gehef vanaf Januarie tot November vir ingeskrewe leerders.

 

Toelating tot die naskool sal beëindig word indien die rekening 2 maande en langer agterstallig is. U rekening sal aan ‘n prokureur oorhandig word vir invordering en u sal aanspreeklik wees vir enige kostes wat daaruit mag voortspruit.
Een kennisgewingmaand skriftelike kennis moet aan die Naskoolhoof deurgegee word indien die leerling die naskool verlaat.
Die naskool word privaat en onafhanklik van die skool bedryf en geen subsidies of borge word van buite instansies ontvang nie.
Naskoolfooie word aangewend vir personeelsalarisse en kos. Gesien in hierdie lig kan geen korting / vrystelling toegestaan word nie.  

Tye van Naskoolsentrum

Afhaal van Leerlinge

Elke middag, direk na skool 13:40 tot 17:30 (Gr R-3 bly in wagklas tot 13:40)

Tye om klere te wissel: 13:40 – 13:45
Etenstyd: 13:45 – 14:00
Verpligte studietyd: 14:00 – 15:00
Vrugtetyd: 15:30
Afhaal: teen 17:30

VAKANSIES

Die Naskoolsentrum sal gedurende APRIL, JULIE, OKTOBER en DESEMBER gesluit wees.

 

NASKOOL LEERLINGE KAN SLEGS BY DIE HEK BY DIE TENISBANE AFGEHAAL WORD ALLE ANDER HEKKE GAAN GESLUIT WEES.
Geen kind word toegelaat om by die hekke vir die ouers te wag nie.
Indien iemand anders u kind kom afhaal, moet die Naskool skriftelik of telefonies in kennis gestel word.
Ouers word daarop gewys dat daar ‘n aftekenlys is waarop u u kind daagliks MOET afteken as hy/sy afgehaal word.
Afhaaltyd: Nie later as 17:30 stiptelik.
Die Naskool behou die reg voor om u kind toegang te weier indien u nie by die afhaaltyd hou nie.
Plek: Speelgrond in die naskoolarea.
U kan ons skakel by 012 654 1181 en dan Nr 7 (naskool) te druk, indien u laat gaan wees vir die afhaal van u kind. Moet asseblief nie laat kom sonder om ons in kennis te stel nie. Dit is ongerieflik vir die personeel wat saam met die kind moet wag EN dit ontstel u kind as u laat is.