Ouerforum

Ouerforum

Die Ouerforum is ‘n amptelike liggaam van die skool en funksioneer onder die gesag van die Skoolbestuur en Beheerliggaam.
 
Elke graad het ‘n graadverteenwoordiger wat verantwoordelik is om die inligting vanaf die skool en beheerliggaam oor te dra via n  WhatsApp boodskap aan hulle klasverteenwoordigers wat dan die inligting sal oordra aan u as ouers.
Saam met die  baie belangrike D6 kommunikasie kanaal, gee die WhatsApp groepe ons die geleentheid om ook so vir u vinnige en belangrike inligting deur te gee en op diè wyse die kommunikasie tussen skool en ouergemeenskap te vergemaklik.