SKOOLFOOIE

2019 Skoolfooie – Kliek hier

 

Volg asseblief hierdie skakel om die resolusie oor 2018 se skoolgeld te lees.

Onderrigfooie vir 2018

Gr R  (Voorskool)

Totaal vir die jaar       R19 000

Betaling                        Betaling teen                         Bedrag

Registrasiefooi            30 Nov 2017                           R1400*
Paaiement 1                 31 Jan 2018                            R1600
Paaiement 2 tot 11      1e van elke maand                R1600
                                        (Feb tot Nov)                        

5% afslag indien totaal ten volle betaal teen 31 Jan 2018 – R880 (totaal vir die jaar R 18 120)

*Indien leerder gedurende die 2e, 3e of 4e kwartaal inskryf, is die volgende registrasiefooi van toepassing:

Kwartaal 2 R1200
Kwartaal 3 R1000
Kwartaal 4 R800

 

Gr 1-7

Totaal vir die jaar       R13 860

Betaling                        Betaling teen                         Bedrag

Paaiement 1                 31 Jan 2018                            R1760
Paaiement 2 tot 11      1e van elke maand                R1210
                                        (Feb tot Nov)                        

5% afslag indien totaal ten volle betaal teen 31 Jan 2018 – R665 (totaal vir die jaar R 13 195)

3e en 4e kinders in die gesig – gehef teen 75% van skoolfooi

Totaal vir die jaar       R10 527

Betaling                        Betaling teen                         Bedrag

Paaiement 1                 31 Jan 2018                            R1457
Paaiement 2 tot 11      1e van elke maand                R907
                                        (Feb tot Nov)                        

 

Bankbesonderhede

Let wel: U benodig ’n verwysing vir die betaling van U kind se skoolfooie. Dit is baie belangrik dat hierdie verwysing op ons bankstaat moet verskyn. Kontak Me Bronkhorst vir U verwysing: (012) 654 1181.

Neem asseblief kennis dat hierdie verwysing slegs vir skoolfooie is. Indien U enige ander gelde wil inbetaal, moet U die finansiële kantoor skakel vir ’n verwysing.

Rekeninghouer: Primêre Skool Swartkop

Rekeningnommer: 166 0670 048

Bank: ABSA

Tak: Valhalla

Takkode: 335-445