Skooltye en Fooie

Skooltye

Gr Gr R

Gedurende die eerste week kom die skool om 12:00 uit om die aanpassing vir  die kleuters te vergemaklik.  Daar sal wel ‘n wagklas wees tot 13:40.  Die onderwyseresse is van 07:00 af by die skool.  Skoolure is van 07:25 tot 13:00.  Al die kleuters moet om 7:25 in hul klasse wees.  Onderwyseresse is tot 13:40 in hulle klasse.

Kleuters moet in die oggende tot by die klas vergesel word en in die middae weer by die klas afgehaal word.  Geen kleuter sal op sy eie na ‘n wagtende motor gestuur word of aan ‘n vreemde persoon oorhandig word sonder skriftelike toestemming van sy ouer nie.

 Indien u nie self u kleuter in die middag kom afhaal nie, word versoek dat u die klasonderwyseres skriftelik in kennis sal stel.  Dit geld ook vir gevalle waar u kleuter by ‘n maatjie gaan speel.  Hierdie reëlings word getref om die veiligheid van u kleuter te verseker.

Gr 1 en Gr 2

Maandag tot Vrydag: 07:25 – 12:55 * Wagklasse is beskikbaar tot 13:40

Gr 3 tot Gr 7

Maandag tot Donderdae: 07:25 – 13:40 en Vrydae:  07:25 – 13:00

Ouers moet asseblief toesien dat hulle kind/ers betyds by die skool is. Stiptelikheid is ‘n deug wat by die kind ingeskerp moet word.

Daar word ook verwag dat leerlinge en personeel stiptelik sal opdaag by alle na-skoolse bedrywighede en afsprake wat hulle met mekaar het. Ouers moet kinders asseblief NA skoolaktiwiteite stiptelik afhaal.

Fooie

Graad R
Totaal vir die jaar: R22 605 per leerder
5% afslag indien ten volle betaal voor 29 Februarie 2021 (totaal vir jaar  R21 475)
*Paaiement 1 Voor of op 7 Jan 2021 = R2 655 pm
Paaiement 2 tot 11 – Feb tot Nov = R1 995 pm

10 maandelikse paaiemente (Feb  – Nov) vooruit betaalbaar nie later as 7de van elke maand

Fooie is vooruitbetaalbaar.

Internetbetalings word verkies, aangesien dit die risiko van kontant in die klasse wegneem.

Rekening nommer 1660670048, ABSA Valhalla.

Kontak asseblief die finansiële kantoor (012 654 1181) vir u kind se verwysingsnommer.

Die fooie sluit ‘n T-hemp (wat u kleuter vroeg in die eerste kwartaal sal ontvang), alle kunsapparaat en skryfbehoeftes wat u kleuter die jaar gaan benodig, al die beplande in- en uitstappies wat ons gedurende die jaar gaan onderneem in.

 

Graad 1 tot 7
Totaal vir jaar: R17 370
5% afslag indien totaal ten volle betaal teen 29 Februarie 2021 (totaal vir jaar R16 501)
Paaiement 1* Voor of op – 7 Jan 2021 = R2 170 pm
Paaiement 2 tot 11 – Feb tot Nov = R1 520 pm
(10 maandelikse paaiemente vooruit betaalbaar nie later as 7e van elke maand nie.)
* Paaiement 1 is van toepassing ongeag datum van inskrywing.
3e en 4e leerders in gesin – gehef teen 75% van skoolfooi (Graad R uitgesluit)
Totaal vir jaar R13 028 per leerder
10 maandelikse paaiemente:

Paaiement 1 teen 7 Jan 2021 = R1 628
Paaiement 2 tot 11 – Feb tot Nov = R1 140

 (10 maandelikse paaiemente vooruit betaalbaar nie later as 7 de van elke maand nie.)