SKOOLTYE

Laerskool Swartkop se skooltye is as volg:

Gr 1 en Gr 2 : Maandag tot Vrydag: 07:25 – 13:00

*Wagklasse is beskikbaar tot 13:45

Gr 3 tot Gr 7 : Maandag tot Donderdag: 07:25 – 13:45

                           Vrydag: 07:25 – 13:00

Stiptelikheid
Ouers moet asseblief toesien dat hulle kind/ers betyds by die skool is. Stiptelikheid is ‘n deug wat by die kind ingeskerp moet word.

Daar word ook verwag dat leerlinge en personeel stiptelik sal opdaag by alle na-skoolse bedrywighede en afsprake wat hulle met mekaar het.

Ouers moet kinders asseblief NA skoolaktiwiteite stiptelik afhaal.