NASKOOL

Die naskoolsentrum is op die skool se terrein. Leerlinge van die skool geniet voorrang met toelating tot die sentrum en ontvang ´n ligte middagete.

Die naskoolsentrum staan onder die direkte beskerming van die beheerliggaam van die skool. Die hoof is verantwoordelik vir die bestuur en organisasie van die naskoolsentrum. Die naskoolsentrum word bestuur met die oogmerk van dienslewering en is
 nie op winsbejag ingestel nie.

Daar word sover moontlik van gekwalifiseerde onderwyspersoneel gebruik gemaak om die hoof by te staan in take soos toesig, huiswerk en algemene welstand van die leerlinge.

Vir meer inligting skakel asseblief die kantoor of 082 332 4036.

Fooie vir 2017

Leerders in gesin                      Totale maandelikse bedrag betaalbaar                      Maandelikse bedrag per leerder               Totaal vir die jaar
1 leerder                                        770                                                                                      770                                                                8470
2 leerders                                    1280                                                                                     640                                                                14080
3 leerders                                    1596                                                                                     532                                                                 17556

Dagleerlinge

R 40 per leerling, per dag

Vakansietarief

R 40 per leerling, per dag

Bankbesonderhede

Let wel: U benodig ’n verwysing vir die betaling van U kind se naskoolfooie. Dit is baie belangrik dat hierdie verwysing op ons bankstaat moet verskyn. Kontak Me Butler vir U verwysing: (012) 654 1181.

Neem asseblief kennis dat hierdie verwysing slegs vir naskoolfooie is. Indien U enige ander gelde wil inbetaal, moet U die finansiële kantoor skakel vir ’n verwysing.

Rekeninghouer: Laerskool Swartkop Naskool
Rekeningnommer: 166 015 8290
Bank: ABSA
Tak: Valhalla
Takkode: 335-445