Personeel

Hoof

Me Elria Geerlings

Hoof

Bestuurspan

Mnr Ken Kendall

Departementshoof

Klaskamer K3 - Sport - Geboue en Terrein

Me Riana du Toit

Departementshoof

Klaskamer K8 - Grondslagfase - Gr R tot 3

Me Melanie Vogel

Departementshoof

Klaskamer G1 - Graad 2M - Grondslagfase - Akademie - Gr R tot 3 -

Me Izelke Rheeders

Departementshoof

Klaskamer K6 – Graad 4R Intermediêre Fase

Mnr Albert Korf

Departementshoof

Klaskamer N2 - Robotika - Graad 4A - Intersenfase Akademie

Die Landgoed betrokke

Me Carien Fourie

Landgoed/Engele

Kantore

Dissipline en Beleide

MNR Seigfried Dorfling

Dissipline en Beleide

Administrasie

ME Nicolene Janse van Rensburg

Debiteure

Kantore

Me Chantelle Kotzé

Administrasie en Inskrywings

Graad R tot Gr7 Inskrywings - Oorplasingskaarte vir verlatende leerlinge

Me Annelise Hickman

Ontvangs

Kantoor

Me Maria Oosthuizen

Admin en Klerebank

Kantoor

Sportkoördineerders

Mnr Jaco Miller

Veld / Klaskamer K6 Sportkantoor

Me Marizaan Miller

Sportkantoor

Mnr Jackson Mathabatha

Sportkantoor - Veld

Sielkundige

Me Tia Bosua Grünenfelder

Opvoedkundige Sielkundige

Cronjé-saal

IT Tegnikus

Mnr André Smit

Elektroniese Tegnologie

Musiek

Me Mari Botha

Klaskamer N1 - Musieksentrum - Koor Organiseerder - Senior Slagorkes Organiseerder

Bemarker

Me Izelna Steyn

Skakelbeampte Bemarking

Sosiale Media en Grafiese Ontwerper

Lees

Me Karien Geyser

Klaskamer Media-K9 - Graad 3K - Funksie Komitee

Finansies

Me Cathari-Ann Harding

Finansies

Kantoor

Me Mathilda Backer

Bemarker en Sosiale Media

Me Dalene Strübe

Debiteure

Skoolfonds subsidies Kontrole van kontanthantering (skoolfonds, kampgelde, fondsinsamelings ens.)

Naskool Personeel

Me Elria Geerlings

Waarnemende Hoof

Mnr Albert Korf

Departementshoof

Klaskamer K5 - Graad 4A - Intersenfase Akademie

Studente

Joshua Weilbach

Intersenfase

Mnr Andrius Wissekerke

Intersenfase

Me Azuré Oelofse

Grondslagfase

Me Martinique Joubert

Grondslagfase

Me Marizelle Blignaut

Grondslagfase

Elizma Groenewald

Intersenfase

Nico Lötter

Intersenfase

Me Sunel von Bentheim

Onderwyser Assistent

Tjoppie

Tjoppie

Scroll to Top