Personeel

Beheerliggaam

Me Elria Geerlings

Waarnemende Hoof Menslike Hulpbronne

Me Anneline Cross

Voorsitter

MNR GERHARD VAN STADEN

ONDERVOORSITTER EN TESOURIER

Mnr Ken Kendall

Geboue en Terrein

Mnr Rossouw Germishuizen

Geboue en Terrein

Me Cathari-Ann Harding

Sekretaresse

Mnr André Botha

Sport en Kultuur

Mnr Werner Fourie

Sport en Kultuur

Me Anro Deeves

Ouerleiding, Ouerforum, Personeel

Mnr Jacques (Dupi) du Plessis

Bemarking

Mnr Riaan von Bentheim

Bemarker

Scroll to Top