Personeel

Beheerliggaam

Me Elria Geerlings

Waarnemende Hoof Menslike Hulpbronne

Me Anneline Cross

Voorsitter

Mnr Jacques (Dupi) du Plessis

Tesourier

Mnr Rossouw Germishuizen

Geboue en Terrein

Me Cathari-Ann Harding

Sekretaresse

Mnr André Botha

Sport en Kultuur

Me Anro Deeves

Ouerleiding, Ouerforum, Personeel

Mnr Werner Fourie

Sport en Kultuur

Scroll to Top