Portefeulje
Naam en Van

E-pos

Skoolhoof / Personeelaangeleenthede

Munnik van der Merwe

hoof@laerskoolswartkop.co.za

IT, Akademie en Dissipline
Departementshoof

Mnr Albert Korf

albert.korf@laerskoolswartkop.co.za

Sport & Kultuur en Personeel
Departementshoof

Riana du Toit

riana.dutoit@laerskoolswartkop.co.za

IT, Akademie en Dissipline

Glen van Pletzen

glen.vanpletzen@laerskoolswartkop.co.za

Voorsitter, Oorhoofs

Jaco Strauss

beheerliggaam@laerskoolswartkop.co.za

Onder-Voorsitter
Geboue en Terrein

Jaco Kruger

beheerliggaam@laerskoolswartkop.co.za

Geboue en Terrein

André Botha

beheerliggaam@laerskoolswartkop.co.za

Ouerleiding, Ouerforum, Personeel

Karien Stoltz

beheerliggaam@laerskoolswartkop.co.za

Tesourie

Pieter Fourie

beheerliggaam@laerskoolswartkop.co.za

Sekretaresse,
Menslike hulpbronne

Chantelle Kotzé

chantelle.kotze@laerskoolswartkop.co.za