Aktiwiteite

Komitees

Daar is verskeie komitees waar ons Gr 6 en 7 leerlinge betrokke kan raak:
Mnr Albert Korf
 • Eienskappe van ‘n komiteelid 
 • Verantwoordelik optree in die robotikaklas 
 • Passie vir tegnologie en robotika 
 • Gehoorsaam en voorbeeldig wees 
 • Pligte 
 • Diens is op Dinsdae, Woensdae en Donderdae 1ste pouse. (Daar sal ‘n diensrooster opgestel word.) 
 • Regpak van robotika apparaat 
 • Skoonmaak van die robotikaklas 
 • Bemarking van robotikaklas 
 • Dien as Robotikaklub leiers en beplan en uitvoer van geleenthede 
 • Om ‘n robotika-komiteelid te wees, werk ‘n leerder met baie duur apparaat en hulpmiddels. Daarom teken elke lid ‘n gedragskode en sal daar slegs 1 waarskuwing gegee word. Daarna sal onmiddelike ontslag van die komitee geskied. 
Mnr Driaan Smit
 • Moet bereid wees om te werk by verskeie skoolaangeleenthede (klank) 
 • Verantwoordelik vir saalopening se klank. 
 • Verantwoordelik vir klankkamer en die netheid daarvan. 
 • Komitee ontvang opleiding om die opstel en hantering van die klank en apparaat te kan doen. 

Me Elmarie Janse van Rensburg & Me Izelna Steyn

 • Komiteelede is verantwoordelik vir verskeie aktiwiteite wat te doen het met advertensies en gebeure by die skool. 
 • Ons sal op ʼn gereelde basis vergader.  Moontlik Dinsdae van 14:30 af. 
 • Jy moet kreatief en hulpvaardig wees. 
 • By sperdatums kan hou, jy moet betroubaar wees. 
 • Nie omgee om in ʼn groep te werk nie. 

Pligte 

Maak van advertensies en plakkate. 

Opplak en afhaal van advertensies om skool en op aansteekborde. 

Kaartjies uitknip vir vertonings. 

Kunsklas organisasie. 

Versiering van ingangsportaal/saal vir funksies of opedag. 

Swarriebord en saal opdateer. 

Me Karien Geyser

• Sport- en kultuuraangeleenthede: Bediening aan personeel en spelers (na skool). Hulp by verkooppunte – ook na-ure.
• Hoofde-vergaderings: Help tafels dek met vergaderings.
• Funksies: Help Funksiekomiteelede tafels dek en koppies uitpak. Help ook die volgende dag wegpak tydens pouse.
• Tee diens aan personeel tydens pouse. Komiteelede werk volgens ‘n rooster wat elke kwartaal opgestel word. Stiptelike diens word verwag.
• Verskeie ander take en funksies.
• Dienstydperk: Vanaf Januarie tot Desember wanneer die skool sluit.

Mnr Braam du Plessis

‘n Lid moet:

 • Sy/haar volle ondersteuning aan Gauteng se Veiligheidsraad te gee.

 • Stiptelik op sy/haar pos te wees.

 • Te alle tye sy/haar diens te doen.

 • Verantwoordelik optree.

 • Selfdissipline handhaaf.

 • Onderneem om apparaat op te pas.

 • Beleefd, dog streng op te tree.

 • Doen diens by voetoorgange in oggende en middae.

 • Tye:

  • Oggende – 06:50

  • Middae – 15 min voor skool sluit tot 10 min nadat skool uitgekom het.

 • Beffies en kepse moet tydens diens gedra word.

Me. Marelize Engelbrecht en Me. Liandra Kendall
 • Snoepie-leiers moet absoluut betroubaar wees, want hulle werk met geld wat nie hulle s’n is nie. 
 • Hulle moet baie goed in Wiskunde wees. 
 • Hulle moet mooi met mense en medeleerlinge kan werk, veral die ou kleintjies wat nog besluiteloos is. 
 • Moet altyd betyds wees. 
 • Moet altyd op tye waarvoor aangewys is op diens wees. 
 • Moet alle snoepiereëls nakom – die reëls word skriftelik aan hulle verduidelik en hulle moet dit teken. 
 • Moet bereid wees om hul speeltye op te offer op ‘n daaglikse basis (elke lid sal net een van die twee pouses werk) 

Me Meleney Kleu

CSV groepleier moet betroubaar wees. 

 • Moet elke Dinsdag 2de pouse getrou en betyds CSV bywoon. 
 • Moet nie skaam wees om oor die Here te praat nie. 
 • Moet altyd vriendelik wees. 
 • Moet maats positief beïnvloed. 
 • Moet bereid wees om te help met “praise and worship” – aande. 
 • NB! Moet geloofwaardes uitleef.  

 

Scroll to Top