Komitees

Komitees

Daar is verskeie komitees waar ons Gr 6 en 7 leerlinge betrokke kan raak:

MEDIAKOMITEE – (Me Reazanne Kruger)

 • ‘n Medialeier doen diens een dag per week albei pouses (soosaan hom/haar toegesê) – ander tye ook welkom.
 • Rakke aan hom/haar toegeken moet gereeld gekontroleer word – volgorde en netheid.
 • Elke Medialeier pak boeke weg.
 • Kom maak verskoning indien jy nie jou diensbeurt kan nakom nie. Teken elke dag die register. Woon vergaderings by of maak vooraf verskoning.
Kunskomitee-removebg-preview

KUNSKOMITEE – (Me Elmarie Janse van Rensburg)

 • Komiteelede is verantwoordelik vir verskeie aktiwiteite wat te doen het met advertensies en gebeure by die skool.
 • Ons sal op ‘n gereelde basis vergader.  Moontlik Dinsdae van 14:30 af.
 • Jy moet kreatief en hulpvaardig wees.
 • By sperdatums kan hou, jy moet betroubaar wees.
 • Nie omgee om in ‘n groep te werk nie.
Pligte
Maak van advertensies en plakkate.
Opplak en afhaal van advertensies om skool en op aansteekborde.
Kaartjies uitknip vir vertonings.
Kunsklas organisasie.
Versiering van ingangsportaal/saal vir funksies of opedag.
Swarriebord en saal opdateer.

FUNKSIEKOMITEE – (Me Karien Geyser)

Die leerders wat op die komitee dien, verklaar hulself bereid om hard te werk.  Hul help met die dek van tafels, ronddraf met kos, verversings en drinkgoed.  Hulle is altyd vriendelik en behulpsaam teenoor almal wat hulle pad kruis.  Hulle word hoofsaaklik ingespan by sport byeenkomste en skoolfunksies.
Funksiekomitee-removebg-preview
Skolierpatrollie

SKOLIERPATROLLIE – (Mnr Braam du Plessis)

‘n Lid moet:
 • Sy/haar volle ondersteuning aan Gauteng se Veiligheidsraad te gee.
 • Stiptelik op sy/haar pos te wees.
 • Te alle tye sy/haar diens te doen.
 • Verantwoordelik optree.
 • Selfdissipline handhaaf.
 • Onderneem om apparaat op te pas.
 • Beleefd, dog streng op te tree.
 • Doen diens by voetoorgange in oggende en middae.
 • Tye:
 • Oggende – 06:50
 • Middae – 15 min voor skool sluit tot 10 min nadat skool uitgekom het.
 • Beffies en kepse moet tydens diens gedra word.

SNOEPWINKELKOMITEE – (Mnr Mark Burns)

 • Snoepie-leiers moet absoluut
  betroubaar wees, want hulle werk met geld wat nie hulle s’n is nie.
 • Hulle moet baie goed in Wiskunde wees.
 • Hulle moet mooi met mense en medeleerlinge kan werk, veral die ou kleintjies wat nog besluiteloos is.
 • Moet altyd betyds wees.
 • Moet altyd op tye waarvoor aangewys is op diens wees.
 • Moet alle snoepiereëls nakom – die reëls word skriftelik aan hulle verduidelik en hulle moet dit teken.
 • Moet bereid wees om hul speeltye op te offer op ‘n daaglikse basis (elke lid sal net een van die twee pouses werk)